Badanie EKG

Co to jest badanie EKG?

Badanie EKG jest to jedno z podstawowych badań w diagnozowaniu chorób serca. Jest ono łatwe i nieinwazyjne. Nie wymaga również żadnych przygotowań ze strony pacjenta, ani opieki nad nim po badaniu. Nie ma też ograniczeń co do przyjmowania pokarmów lub płynów przed wykonaniem badania. Celem badania EKG jest ocena rytmu serca i wychwycenie ewentualnych zaburzeń, stwierdzenie nieprawidłowości w przewodzeniu prądu elektrycznego, wykrycie wszelkich patologii w ukrwieniu serca, jak również anomalii wynikających z nieprawidłowej budowy serca. W tym miejscu należy jednak dodać, że ten rodzaj badania nie wykaże wszystkich nieprawidłowości, dlatego w przypadku wątpliwości kardiolog może zlecić wykonanie dodatkowo innych badań jak echo serca, czy test wysiłkowy.

EKG serca Warszawa Bielany

Badanie EKG serca

Jak przebiega badanie EKG serca?

Badanie EKG przeprowadza się w wytłumionym pomieszczeniu, w pozycji leżącej. Urządzenie na którym wykonywane jest badanie powinno być w pełni sprawne i możliwie jak najnowsze, ponieważ jego stan może mieć duży wpływ na wyniki badania! Odpowiednie elektrody kardiolog przykłada do określonych miejsc na ciele człowieka. Wyróżniamy 4 elektrody kończynowe i 6 elektrod przedsercowych. Zadaniem elektrod jest monitorowanie funkcji elektrycznej mięśnia sercowego. Po przypięciu elektrod do klatki piersiowej i rozpoczęciu badania nie należy się ruszać ani rozmawiać, ponieważ wszelkie zakłócenia mogą uniemożliwić poprawną ocenę EKG przez kardiologa. Każdy pacjent u którego wykonano badanie EKG powinien je przechowywać i w przypadku kolejnego badania dać do porównania lekarzowi. Porównywanie wcześniejszych badań z bieżącymi jest bardzo ważne i często pomaga zawczasu wykryć zachodzące w sercu zmiany. Ze względu na nieinwazyjny charakter badanie EKG serca nie wiąże się z żadnymi powikłaniami. Można je wykonywać u pacjentów w każdym wieku, jak również u ciężarnych kobiet. Warto jednak pamiętać, o czym już zostało wspomniane, iż nie jest to badanie doskonałe i ma ono ograniczoną wartość diagnostyczną. Dlatego dobry kardiolog w razie wątpliwości zawsze zleca badania dodatkowe.